CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG XANH

Dự án năng lượng xanh tiêu biểu thực hiện bởi 365 Energy, trong đó nhiều dự án điện mặt trời áp mái cho doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Các dự án đã và đang góp phần giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

 • Thời gian: 07/2023

 • Công suất: 1,983.85 kWp

 • Địa điểm: Bình Dương

 • Thời gian: 12/2022 - 09/2023

 • Công suất: 4,304 kWp

 • Địa điểm: Đà Nẵng

 • Thời gian: 07/2023

 • Công suất: 874.725 kWp

 • Địa điểm: Long An

 • DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP

   

  DỰ ÁN THƯƠNG MẠI

   

  DỰ ÁN HỘ GIA ĐÌNH