Lễ khởi công dự án Điện mặt trời tại Nhà máy LIDACO

Lễ khởi công dự án Điện mặt trời tại Nhà máy LIDACO (Công ty TNHH...