PPA

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

PPA (Hợp đồng mua bán điện) là hợp đồng giữa hai bên, bên bán điện và bên mua điện. 365 Energy có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã ký kết các hợp đồng với các công ty FDI và công ty tại Việt Nam.

LỢI ÍCH

LỢI ÍCH 365 ENERGY MANG LẠI

KHÔNG CẦN VỐN ĐẦU TƯ

Tiết kiệm chi phí năng lượng mà không cần vốn đầu tư

 

DỄ KIỂM SOÁT VÀ ỔN ĐỊNH

Khả năng kiểm soát năng lượng và tính ổn định lâu dài

 

365 ENERGY VỚI TRÁCH NHIỆM

365 Energy chịu trách nhiệm thiết kế, lắp đặt, pháp lý, vận hành, bảo trì và bảo hành

 

CHUYỂN GIAO 100% HỆ THỐNG

Chuyển giao 100% hệ thống sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc

 

CÁC MỤC TIÊU BỀN VỮNG

Hướng đến đạt được các mục tiêu bền vững

 

HỢP ĐỒNG LINH HOẠT

Điều khoản hợp đồng linh hoạt, tùy theo từng dự án

 

PPA

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

 

• Thời hạn thanh toán: hóa đơn hàng tháng dựa trên sản xuất thực tế.

• Thời hạn hợp đồng: 15 – 20 năm.

• Vòng đời hệ thống: 30 – 50 năm, miễn phí chuyển quyền sở hữu tài sản theo yêu cầu sau thời hạn hợp đồng.

• Sản phẩm được bảo hành bởi nhà cung cấp

• Tỷ lệ hiệu suất & sản lượng tối thiểu được đảm bảo & O&M bởi 365 Energy

Liên hệ

    Contact Us