Giải pháp trọn gói
ECPM

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Sở hữu đội ngũ kỹ sư tài năng để cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai dự án nhằm tối ưu hệ thống, mang lại hiểu quả cao nhất cho dự án.

KHẢO SÁT

Khảo sát địa điểm thi công

Thiết kế hệ thống ban đầu

Đây là bước cốt lõi cho sự phát triển của dự án, bao gồm cách bố trí, thiết bị, hệ thống pin, phân tích đổ bóng và sản lượng được thực hiện bằng phần mềm PVSyst.

Qua quá trình đánh giá nhiều phương án thiết kế và quy mô lắp đặt, 365 Energy sẽ chọn ra phương án thiết kế tối ưu nhất cho dự án để tiến hành thực hiện.

Đánh giá kết cấu

Kỹ thuật kết cấu là một phần rất quan trọng trong dự án điện năng lượng mặt trời mái nhà. Nó quyết định đến tính khả thi của dự án và có ảnh hưởng lớn đến quy mô và chi phí lắp đặt hệ thống.

Vì vậy, tất cả cấu trúc mái đều được phân tích và đánh giá kỹ càng nhằm đáp ứng an toàn khi bổ sung tải trọng từ hệ thống.

Phân tích tiêu thụ

Phân tích mức tiêu thụ năng lượng cho phép khách hàng biết thời gian nhu cầu tiêu thụ đạt cao điểm, cũng như việc sử dụng năng lượng trong các khung thời gian cụ thể để xác định các biện pháp tiết kiệm chi phí.

Phân tích mô hình tiêu thụ năng lượng là việc rất cần thiết để khách hàng hiểu được năng lượng đang được sử dụng như thế nào và giảm thiểu việc phát ngược điện vào lưới điện nếu cần.

ESG

Environmental, Socical
& Governance

Environmental (Môi trường)

Giúp đánh giá cách một công ty hoạt động. Kiểm tra việc sử dụng năng lượng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, xử lý chất thải cũng như lượng khí carbon.

 

Social (Xã hội)

Đánh giá cách một công ty quản lý các mối quan hệ với các bên liên quan như nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, chính quyền và cộng đồng dân cư nơi công ty hoạt động.

Governance (Quản trị)

Đánh giá cách một công ty được quản lý, kiểm tra các quy tắc, vai trò và quy trình liên quan đến hội đồng quản trị, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, mức lương cho ban điều hành và quyền lợi cổ đông.

ESG

Quy trình

1

Kế hoạch

Xử lý lượng khí carbon, giảm thiểu tác động đến môi trường và xác định mục tiêu khách hàng.

2

Cam kết

Lập báo cáo và cam kết các mục tiêu cụ thể.

3

Chiến lược

Lập biểu đồ phát thải, xác định chiến lược chuyển đổi và các công cụ giảm trừ cacbon.

4

Lộ trình

Thiết kế lộ trình với mốc thời gian chi tiết và các giải pháp phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng.

5

Thực hiện

365 Energy thực hiện toàn bộ quy trình mua hàng, báo cáo kỹ thuật, báo cáo tài chính và thi công.

Liên hệ

    Contact Us