HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 8.28 KWP – TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 8.28 kWp – Hộ gia đình anh Nhật...

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 6.2 KWP – TÂN PHÚ, TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 6.2 kWp – Hộ gia đình anh Ngọc...

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 9.66 KWP – GÒ VẤP, TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 9.66 kWp – Hộ gia đình ông Kiển...

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 6.3 KWP – QUẬN 9, TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 6.3 kWp – Hộ gia đình anh Hưng...

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 8.9 KWP – TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 8.9 kWp – Hộ gia đình chị Diễm...

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 23.4 KWP – QUẬN 2, TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 23.4 kWp – Hộ gia đình ông Vũ...

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 46.23 KWP – QUẬN 2, TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 46.23 kWp – Hộ gia đình chị Hài...

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 2.4 KWP – QUẬN 3, TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 2.4 kWp – Hộ gia đình anh Thành...

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 5.25 KWP – TP.HCM

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 5.25 kWp – Hộ gia đình anh Cương...