1,100 kWp

TỔNG CÔNG SUẤT

1,606 Tấn/năm

LƯỢNG CO2 GIẢM THẢI
KHÁCH HÀNG

Trại nấm Đại Tín - Anh Trực

 • icon

  Thời gian: 2020

 • icon

  Địa điểm: An Giang

 • Dự án Điện mặt trời 1.1 MWP – Trại nấm Đại Tín – An Giang cung cấp cho trang trại sản lượng điện 1,606,000 kWh/năm. Dự án đưa vào hoạt động giúp giảm được khoảng gần 1,606 tấn CO2 phát thải hằng năm.

  Liên hệ với chúng tôi

   TIÊU BIỂU

   DỰ ÁN LIÊN QUAN
   Tự hào phủ xanh mái nhà Việt