Lễ khởi công dự án Điện mặt trời tại Nhà máy LIDACO

Lễ khởi công dự án Điện mặt trời tại Nhà máy LIDACO (Công ty TNHH...

Lễ khởi công dự án Điện mặt trời tại nhà máy BAT – VINATABA

Dự án điện mặt trời tại nhà máy BAT – VINATABA vừa được khởi công...

Khởi công dự án Điện mặt trời tại SC VivoCity

Ngày 21/10/2021 vừa qua, dự án Điện mặt trời theo mô hình ESCO tại TTTM...